mgr Rafał Gadowski

Prelegent

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 

11:00 - 11:30

sobota 23 października 2021

Wybrane aspekty prawne postępowania w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W ramach prac legislacyjnych dotyczących projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (numer z wykazu prac legislacyjnych – RD 162, data utworzenia 6 października 2020 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem, doszło do splotu wydarzeń, który może stanowić przykład ilustrujący znaną z nauk społecznych koncepcję „niezamierzonych konsekwencji”. W treści uzasadnienia projektu Rozporządzenia, w wersji z dnia 10 marca 2021 r., opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji  w dniu 15 kwietnia 2021 r., wprowadzono bowiem istotną zmianę w stosunku do wersji wyjściowej uzasadnienia projektu Rozporządzenia. W przestrzeni publicznej pojawił się nieuprawniony pogląd prawny, wskazujący, że włączenie do parku narodowego obszaru o większej powierzchni powoduje możliwość jednoczesnego wyłączenia z parku narodowego dowolnego obszaru mającego wartości przyrodnicze i kulturowe, jeśli obszar wyłączany z ochrony ma powierzchnię mniejszą. W ramach prezentacji zostanie przedstawiony przebieg postępowania w sprawie projektu Rozporządzenia, a także analiza zasadności powyższego poglądu, który w istocie rzeczy podważa fundamenty systemu prawnej ochrony przyrody w Polsce.

17:00 - 18:30

sobota 23 października 2021

Panel dyskusyjny