mgr Dominik Włudyga

Prelegent

Mgr psychologii, pedagog, specjalista ds. socjoterapii, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki, m.in. UJK w Kielcach, Wszechnicy Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych. W przeszłości członek zespołu redakcyjnego wydawnictwa "Charaktery". Członek Stowarzyszenia MOST. Koordynator wielu projektów w organizacjach samorządowych oraz członek władz min. TPD. Brał udział w konsultacjach społecznych dotyczących ochrony przyrody, rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W swojej pracy próbuje łączyć doświadczenie terapeutyczne z działaniami na rzecz upowszechniania wiedzy na temat pozytywnych oddziaływań przyrody na ludzką kondycję psychofizyczną.

10:15 - 10:45

sobota 23 października 2021

Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty.

Wystąpienie będzie dotyczyło podsumowania podjętych przez Stowarzyszenie MOST działań w ramach zadania: "Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty". Omówione zostaną przyjęte założenia co do realizacji celów przewidzianych w ramach projektu (w szczególności ochrony integralności ŚPN oraz obiektu UNESCO Krzemionki Opatowskie) oraz osiągnięte rezultaty.

17:00 - 18:30

sobota 23 października 2021

Panel dyskusyjny