dr Szymon Modzelewski

Prelegent

Pracownik Działu Archeologii Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

Zainteresowania: gospodarka, technika, handel, wymiana i kontakty w pradziejach i w starożytności w kontekście przemian społecznych, politycznych i cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem epoki kamienia, epoki brązu, okresu hellenistycznego i rzymskiego

Uczestnik prac archeologicznych w Polsce i za granicą (Bułgaria, Ukraina, Liban). Autor tekstów naukowych i popularnonaukowych.

16:00 - 16:45

sobota 23 października 2021

Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego. Walory poznawcze i aktualna ochrona

Wystąpienie przedstawione w ramach konferencji Korzenie będzie dotyczyło prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach i Krzemionkowskiego  Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, obejmującego obok Krzemionek także pola górnicze Borownia i Korycizna w Rudzie Kościelnej oraz neolityczną osadę pradziejowych górników na wzgórzu Gawroniec w Ćmielowie. Wszystkie te obiekty stanowią sprzężony z krajobrazem i przyrodą unikalny zespół śladów intensywnej działalności ludzi zamieszkujących w neolicie i we wczesnej epoce brązu dolinę rzeki Kamiennej. Są jedynym w swoim rodzaju świadectwem początków szeroko zakrojonej działalności wydobywczej, która była tu prowadzona w pradziejach, na progu cywilizacji. W 2019 roku Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie planowane jest powołanie parku kulturowego, który umożliwi skuteczniejszą ochronę tych bezcennych zabytków najstarszej przeszłości naszego kraju. Wystąpienie będzie dotyczyć zarówno najważniejszych informacji i wyników badań naukowych dotyczących Krzemionek i wspomnianego Regionu, jak i starań mających na celu ochronę tych obiektów.