Odtwórz wideo

"Próba określenia znaczenia zabytków archeologicznych dla obecnego statusu Łyścca/Łysej Góry/Świetęgo Krzyża"

Dr Andrzej Przychodni

Odtwórz wideo

"Wartości przyrodnicze Łyścca w świetle najnowszych badań"

Mgr Łukasz Misiuna

Odtwórz wideo

"Charakterystyka geologiczna Łyścca i Krzemionek-słynnych geostanowisk w Górach Świętokrzyskich"

Dr Zbigniew Złonkiewicz

Odtwórz wideo

"Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego. Walory poznawcze i aktualna ochrona"

Dr Szymon Modzelewski

Odtwórz wideo

"Chiropterofauna Świętokrzyskiego Parku Narodowego"

dr Mateusz Ciechanowski, mgr Zuzanna Wikar

Odtwórz wideo

"Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich.Założenia i rezultaty"

mgr Dominik Włudyga

Odtwórz wideo

Panel Dyskusyjny Konferencja "Korzenie"

Zobacz! Materiały pokonferencyjne