PRZYDATNE INFORMACJE Dane kontaktowe

Jak dojechać?

Geonatura Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

E-mail

biuro@mostedu.pl

Telefon

+48 883 908 750

MASZ PYTANIA? Napisz do nas

  O organizatorze

  Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiego oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz poznania, ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.

  Stowarzyszenie realizuje projekty badań i ochrony przyrody oraz zajmuje się edukacją przyrodniczą. Gromadzimy dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach. Zgromadzone informacje staramy się wykorzystywać w praktycznych działaniach. Opracowujemy plany ochrony dla obszarów chronionych, przygotowujemy wnioski o powołanie nowych obszarów chronionych, realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody. Interweniujemy w sytuacjach kiedy proces inwestycyjny w cennych przyrodniczo miejscach koliduje z interesem przyrody i prawem ochrony przyrody. Organizujemy sympozja, konferencje, obozy naukowe, szkolenia oraz cykliczne akcje badawcze.

  Realizujemy programy edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się przywrócić przyrodę ludziom zachęcając ich do bezpośredniego i otwartego kontaktu z nią.

  Oprócz działalności przyrodniczej prowadzimy również działania mające na celu aktywizację społeczną, rozwój osobisty, a także psychoedukację.


  Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST
  ul. Wojska Polskiego 52
  25-389 Kielce

  ADRES DO KORESPONDENCJI:

  Urząd Pocztowy Nr.23
  Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 77
  Skrytka Pocztowa Nr.819
  Prosimy wszelką korespondencję kierować na ten adres.

  ZOBACZ! Materiały pokonferencyjne